Test: Tego Roundline Eco ger smartare värmekoll

Tego Roundline Eco – i korthet

Tego Roundline Eco är senaste modell av Tegos elradiatorer, och erbjuder mer automatiserad värmestyrning.

Med enkla tryckningar kan man välja energibesparande program för att minska förbrukningen av direktverkande el. Programmen ger både dag- och veckostyrning utan manuell övervakning. Tegos nya modell är bakåtkompatibel så det går även att använda redan köpta moduler för trådlös styrning, om man hellre vill det.

Eco-serien är Tegos bästa erbjudande hittills, även om vi fortfarande saknar WiFi.

Omdöme

Form: 5
Installation: 5
Användande: 5
Mjukvara: 4
Funktioner: 4
Prisvärdhet: 4

HELHET 4,5

Fördelar
Snygg design
Manuell automatisering
Enkel att ställa in och styra
Trådlöst tillval
Inbyggt överhettningsskydd

Nackdelar
Bara 3 graders temperatursänkning
App-styrning saknas fortfarande
Något högt totalpris

Slutsats
Tego Roundline Eco ger än bättre kontroll på elförbrukningen än föregångaren Reco. Det som saknas är möjlighet att automatiskt sänka temperaturen mer än 3 grader. Något som borde kunna korrigeras via en app, som vi fortfarande väntar på att Tego ska erbjuda.

Översikt Tego Roundline Eco

För två år sedan testade vi Tego Roundline Reco – se testet här – där vi bl.a. hyllade möjligheten att kunna styra radiatorernas strömförbrukning trådlöst. Roundline Reco har sedan årsskiftet uppgraderats till den nya modellen som kallas Eco.

Det här nya testet ansluter i fundamentet till beskrivningen i vårt tidigare test. Det mesta är sig likt hur man hanterar radiatorn – även vad det gäller den trådlösa delen. En trådlös RF-mottagare på elementen är fortfarande ett extra tillbehör, liksom Rumstermostatenheten som kan styra ett eller flera element.

Men skaffar man en sådan tappar man samtidigt lite av poängen med Eco-elementen. Eco är mer självgående än Reco, men att kalla dem för “smarta” är en överdrift i att de saknar dynamisk funktion och inte kan viariera temperaturen självmant då den känner av rums/utomhustemperatur och kan justera sin effekt utifrån det. Men där är ingen tillverkare idag.

“Smartare” är Eco i alla fall i det att radiatorn har inbyggda styrningsmöjligheter utan att behöva kopplas till en trådlös Rumsenhet.

Tekniska specifikationer – Tego Roundline Eco

Finns i sju olika effektlägen i intervallet 300W-1500W
Finns både för 230V och för 400V
Radiomottagare Tego Roundline  238 kr
Rumstermostat Tego Roundline  475 kr
Element Tego Roundline Eco 400W/ 400V  1 571 kr
Element Tego Roundline Eco 600W/ 400V  1 674 kr

Allt är cirkapriser på nätet

Testpaketet (3st 400W element, 1st 600W element) totalt: 6 387 kr

Installation

Precis som i testet av Tego Roundline Reco

Nyheterna

Utseendemässigt är Reco- och Eco-modellerna identiska med undantag för ett hål en bit ovan termostatvredet.

Det där lilla hålet på Eco-modellen gör stor skillnad.

Reco-modellen saknar det viktiga hålet (jämför bilderna, typ “finn ett fel”). Utan detta gick det bara att ställa in termostaten via vredet. Mer finkorning inställning krävde en RF-sändare och en Rumstermostatenhet.

Med en Rumstermostatenhet styrs flera Reco-radiatorer via olika knapptryckningar. Den här gäller även för de nya Eco-modellerna.

Styrenheten kommunicerar med en Radiomottagare (RF-Plug) som enkelt monteras på Reco-radiatorn. Radiatorns termostatvred sätts på 20-grader som blir utgångspunkt i kommunikationen när den trådlösa modulens stift trycks in i radiatorn. Även detta gäller för Eco-elementen och vi nämner detta för en kommentar längre ner.

Med en penna eller gem trycker man på programknappen som finns inne i hålet.

Med fem olika program kan man sänka temperaturen 3 grader under 6 eller 8 timmar, dagligen eller veckovis.

Så här ser programmet ut:

1. Dygnsprogram, från den tidpunkt som knappen trycks in så sänks temperaturen 3 grader i 6 tim. Detta upprepas varje 24e timme.
2. Dygnsprogram, från den tidpunkt som knappen trycks in så sänks temperaturen 3 grader i 8 tim. Detta upprepas varje 24e timme.
3. Veckoprogram, från den tidpunkt som knappen trycks in så sänks temperaturen 3 grader i 6 tim dag 1-5. Dag 6-7 sker ingen sänkning.
4. Veckoprogram, från den tidpunkt som knappen trycks in så sänks temperaturen 3 grader i 8 tim dag 1-5. Dag 6-7 sker ingen sänkning
5. Veckoprogram, från den tidpunkt som knappen trycks in så sänks temperaturen 3 grader i 6 tim dag 1-5. Dag 6-7 sänks temperaturen med 3 grader i 8 timmar.

Man trycker in programknappen samma antal gånger som det program man vill aktivera.

Man avaktiverar programmet genom att hålla programknappen intryckt i 3 sekunder.

Lysdioden talar om status på element och programaktivering. Grönt ljus betyder att inget program är aktivt, dioden lyser också då elementet värmer.

Rött ljus signalerar att program är aktivt och en sänkning just nu är aktiverad.

Är man osäker på vilket program som matats in, stänger man kort av och sätter på elementet. Lysdioden blinkar då samma antal gånger, som motsvarar det programnummer som styr elementet.

Vid strömavbrott klarar radiatorn att hålla tid och aktivt program i minne i 36 timmar.

Då en Radiomottagare installeras i radiatorn tappas minnet av både tidpunkt och aktivt program. Då radiomottagaren tas bort måste därför program aktiveras på nytt.

Svårare än så här är det inte.

Hur fungerar Tego Roundline Eco ?

Fungerar klockrent efter beskrivningen.

Fördelen med denna manuellt styrda automation är att man kan installera element på platser i bostaden som man inte ger så mycket uppmärksamhet eller besöker sällan. Det kan t.ex. vara ett hörn i ett rum man inte är i så ofta, men just där har man haft problem med fukt och för att slippa mögelangrepp har man satt ett element där. Eller också är det ett kallförråd som behöver 5 grader över frostvaktnivå, men som man inte orkar bevaka värmenivån i. Där är Ecos programfunktioner förträffliga.

Men.

Visst finns det alltid ett “men”?!

Temperatursänkningen sker från det ögonblick programmeringen görs. Vill man sänka 3 grader från 01 på natten, måste man aktivera programmet då. Även om det går att sänka 8 timmar (vilket berömvärt är mer än vad Rumstermostaten klarar), så hade två olika program per dygn varit mer lyckat. T.ex. sänka på natten då man sover och sedan på dagen då man är på jobbet utanför bostaden.

Vi tycker dessutom det är för lite att bara kunna styra ner temperaturen med 3 grader. Vill man t.ex. sänka 6 grader, eller styra ännu noggrannare, så hänvisas man till radiosignalbaserad trådlös teknik via tillbehören RF-modul och Rumstermostatenhet.

Visserligen har den nya programfunktionaliteten i Eco bara ökat priset på Roundline med några hundralappar. Men det känns ändå som att Tego går som katten kring het gröt.

Vi antar att det inte gick att bygga in fler styrmöjligheter än de som erbjuds nu, men bara det faktum att Rumstermostaten erbjuder så mycket mer funktionalitet (till en överstiglig extrakostnad) väcker lite frågetecken.

Vi hade gärna sett att Tego tagit steget fullt ut, behållit programfunktionen, och under dessa två år sen sist jobbat fram en WiFi-modul som kunnat kommunicera med hemmets router och i förlängningen med en app.

Visst, det är kanske lite trist att hoppa på tåget och det hade sannolikt ökat prisnivån ännu mer, men på alla andra håll har andra tillverkare jobbat stenhårt på att utveckla för konceptet “smarta hem”.

Och att kunna styra sina radiatorer via en app känns idag nästintill självklart. Framförallt för att man ofta vill kunna fintrimma både elförbrukning och värmenivå på distans. Många “moderna medborgare” ändrar sina planer hastigt, kanske stannar borta en dag till eller reser iväg med kort varsel. Man har vant sig vid att kunna fixa sånt man glömt eller inte hunnit när man spontant stuckit iväg.

Det som kräver fysisk närvaro för att hanteras håller allt mer på att hamna i ett bakvatten.

Allt teknik är inte bra i sig. Det är förstås användningen som gör den bra, och funktionerna som erbjuds.

Tegos nästa steg borde gå åt WiFi-hållet, inte så långt som konceptet IoT (internet of things, sakernas internet) utan bara till individuell kontroll via smartphone över internet. Vi tror att de själva redan inser det.

Sammanfattning

Eco-serien är Tegos bästa erbjudande hittills. Radiatorer som tillåter att man programmerar dem som att fungera ensamt utan övervakning men samtidigt följa olika scheman för värmegivning och därmed minskad strömförbrukning.

Enkelt att hantera, enkelt att välja program. Vill man har finkorning kontroll krävs fortfarande tillbehör, men Eco-serien är generöst nog bakåtkompatibel där. Radiosignalbaserad trådlös teknik blir dock allt mer förlegad.

Tegos Roundline-serie kommer fungera ännu många år, men redan nu borde företaget erbjuda en WiFi-baserad radiatorserie.

c/matslundgren.se

Filed Under: NyheterTester

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.