Gabriel Orozco på Moderna: Perceptiv lek utmanar i Natural Motion

KONST. UTSTÄLLNING. Vilket kom först? Skallen eller benet?
Troligen ingetdera, men ordleken uppmuntras av det konstnärliga uttrycket hos Gabriel Orozco vars utställning Natural Motion innehåller väldigt mycket lek, fast för öga och perception.

Centralt i hans samling föremål är den mönsterpålagda dödskallen och det massiva valskelettet. Vad man kanske inte noterar direkt är att kraniets schackmönster skapar en frågeställning om ifall detta är över gränsen vanvördigt i konfrontationen med döden, medan benen i valskelettet faktiskt är svartmålade och mönstren skapas genom att frilägga benens naturliga färg. Även det har en anstrykning av kätteri inför en utrotningshotad djurart.E38P0335-2

Men just undertonen av lekfullhet och vänlig utmaning av vad vi egentligen ser – alltså responsen i våra hjärnor – tar bort all blasfemi eftersom det åkallar människans (idag undertryckta) förmåga att tänka kritiskt och lockar fram konstruktiva reflektioner över vad vi gör med våra liv. Det finns inget destruktiv i Orozcos olika uttryck, bara en mer eller mindre konkretiserad lust att utforska bortom konventionen.

E38P0281-2Valskelettet Dark Wave (2006) är dock en kopia av originalrekonstruktionen som finns i Mexico City. Mönsterläggningen blir en travesti på tatueringshysterin som råder på människoskinn idag, och det hade blivit ännu mer effektfullt ifall Orozco hade fyllt valskelettet med populära tribals som också gett det hela en touch av MMA.

Natural Motion öppnar på fredagen – en dag då det även råder fritt inträde – och publiken möter en konstnär som stillsamt men effektivt utmanar våra uppfattningar om hur sakerna ser ut genom att förändra perspektivet eller förvandla dess yta eller sammansättning.

Under förhandsvisningen, då Orozco själv är närvarande, berättar han bland annat om sitt letande efter former i rörelse, hur han började rita på stenar i avsikt att finna denna rörelse, och att han utforskar mönster utan upprepning till dess han är nöjd. “Syftet var att uttrycka en konstant rörelse. Sen lämnar jag det och går vidare, det finns så mycket annat att upptäcka.” Helt logiskt, för rörelsen i hans olika uttryck leder mer framåt än till upprepning.

Det stora bordet med mönsterpräglade stenar på utställningen visar tydligt detta liksom bordet med keramiska figurer han också experimenterat med. Men hans lust finns även inom måleri, skulptur och fotografi.

Under sin tid i Berlin använde han en speciell tysk MC (gul Schwalbe (1995),) och han berättar att alla som körde samma märke vinkade till varandra när de sågs. Denna speciella gemenskap skildrar Orozco med ett 40-tal fotografier där hans gula MC är avporträtterad bredvid en slumpvis hittad motorcykel av samma modell. “Jag kunde åka runt bara för att finna en tvilling så att jag kunde parkera intill och ta ett foto.”

Metoden är förstås tankeväckande, men resultatet är kanske mindre spänannde än ursprungsidén. Sammantaget är dock hans utställda produktion på Moderna Museet mycket impulsgivande. Speciellt den röda bilen för en person som ser ut som en photoshopad Citroën DS (La DS Cornaline (2013)).E38P0321-2

Orozco är född i Mexico (1962) men är sedan flera år bosatt i Paris, New York och Mexico City. Han besöker i dubbel bemärkelse Stockholm och Sverige (även Norden)  för första gången.

Han anser att Natural Motion har en bra spännvidd över den konst han presterat under 1990- och 2000-talen. Han beskriver själv sin konst som ett instrument för medvetengörande av vad som händer runt ikring betraktaren. Det blir  samtidigt ett sätt för honom själv att kommunicera med världen och ta/få kontakt med den.

Gabriel Orozcos Natural Motion inbjuder till reflektion. Oavsett bekräftande eller omprövning så finns här en dynamik och en fördomsfri lekfullhet som ropar till eftertanken att än är inte livet helt förutbestämt.

Moderna Museet Stockholm visar Natural Motion 14 februari – 4 maj 2014.

 

Filed Under: I blickfångetKonstNyheterutställning

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.