Adobe vässar fyra CC-program och förnyar 30-dagstestning

NYHET. PROGRAMVARA. Photoshops nya “perspective warp” är kanske den mest spännande funktionen medan knippet uppdateringar i webbproduktionsverktyget Muse innehåller mer snabb nytta. Detta sker nu när Adobe adderar nya tillägg till både InDesign och Illustrator förutom de två tidigare nämnda.

Muse har fått ett knippe genvägar som gör det enklare att infoga funktionalitet när man använder programmet för att skapa en webbplats mycket snabbt. Vidden av nyheterna kan närmare granskas på
http://blogs.adobe.com/muse/2013/11/13/output-improvements-in-muse-cc-7-0/

Och nyttigast i InDesign är att man inte längre måste hålla reda på typsnitten utan programmet kollar själv “missing fonts” enligt samma princip som på webbplatser sker med “broken links”.

Före.

Före.

Efter.

Efter.

Den ovan nämnda funktionen perspective warp gör att man vi inklistring av föremål smidigt kan anpassa föremålet till rätt perspektiv i den nya miljön. Som demonstration visade Adobe hur  ett inklippt ånglok som från början syntes sväva, enkelt gick att perspektivförskjuta så att enheten följde perspektivet mot horisontpunkten.

Den som behöver jämföra nyheterna i Photoshop CS6 med nyheter i PhotoshopCC ska kolla länken:
http://helpx.adobe.com/photoshop/using/whats-new-cs6.html

Under den webbaserade presskonferensen i måndags om uppdateringarna i CC kommenterade Adobes produktchef för Photoshop, Stephen Nielson, hur långt man kommit med att utveckla CC-versionen av sin idag ännu större programsvit: “We are actually on track to release MORE features in CC than we released in CS6 (and CS6 was a big release!).”

Under konferensen förtydligades också att Photoshop Photography Program, som upphörde sista december, nu har förlängts för användare av CS3-CS6 och pågår till 28 februari. Dessutom har Adobe för första gången gjort en reset på sitt 30-dagars testprogram av de uppdaterade CC-programmen. Den som tidigare kört slut på en testperiod av Photoshop, Illustrator, InDesign och Muse får nu chansen att testa ytterligare 30 dagar.

Filed Under: NyheterProgramvara

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.