RSSArchive for juni, 1984

Holger Czukay & Jah Wobble: Den flytande rytmen är ett levande väsen

Holger Czukay & Jah Wobble: Den flytande rytmen är ett levande väsen

H 0 L G E R  C Z U K A Y “Jag vill göra påven till Popstjärna! Vad han behöver är ett bra band!” J A H  W O B B L E “Många imiterar bra, men själen är inte med.” Holger Czukay och Jah Wobble, två mycket avgörande namn inom den sökande och nyskapande musiken. En […]